Αποτελεσματική σχέση coaching

Μία σχέση coaching για να είναι αποτελεσματική χρειάζεται να διέπεται από διάφορες ποιότητες, παρουσία των οποίων είναι ουσιαστική στο «χτίσιμο» και την εξέλιξη της σχέσης. Μεταξύ του coach και του coachee χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός, ανοικτότητα, συμπόνια, κατανόηση και αυστηρή δέσμευση για την έκφραση της αλήθειας.

Η σχέση αυτή είναι μία σχέση ίσων. Δεν υπάρχει καμία «σκάλα» που να προσδιορίζει ποιος είναι ανώτερος και ποιος κατώτερος από τον άλλον ακόμα και στις περιπτώσεις που η σχέση αφορά manager και υφιστάμενο μέσα σε επαγγελματικό χώρο. Τα άτομα βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον απλώνοντας τα χέρια τους και σχηματίζοντας έναν κύκλο οι δύο τους, έναν κύκλο που δημιουργεί ισχύ και δύναμη στον coachee μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να είχε μόνος του πριν.

Μία σχέση ίσων για να είναι αποτελεσματική πρέπει και οι δύο να συνεισφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό για την επίτευξη του κοινού τους σκοπού. Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει εναρμόνιση μέσα στη σχέση. Και η ουσία της πραγματικής εναρμόνισης είναι η αυθεντικότητα. Να είναι κανείς παρών και ανοιχτός στον άλλον άνθρωπο με έναν τρόπο που καμία τεχνική δεν μπορεί να εξασφαλίσει.