Προϋποθέσεις για τη μέγιστη απόδοση του coachee


Οι βασικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληροί ο coachee προκειμένου να αποκομίσει το μέγιστο από τις συνεδρίες και να πετύχει την αλλαγή στη ζωή του, είναι να είναι:

  • αποφασισμένος ότι θέλει να αλλάξει
  • έτοιμος να διαχειριστεί τις αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα, στάσεις, συμπεριφορές και πράξεις που τον κρατάνε πίσω
  • προετοιμασμένος να δοκιμάσει νέες ιδέες ή τρόπους για να κάνει πράγματα αλλά και να στοχάζεται και να μαθαίνει από την εμπειρία
  • προετοιμασμένος να λάβει ανατροφοδότηση και να πράξει με γνώμονα αυτή, όπου αυτό γίνεται ενδεχομένως
  • προετοιμασμένος να δουλέψει μεταξύ των συνεδριών πάνω σε δράσεις που έχει ορίσει.