Το Business Coaching απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή εταίρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το Business Coaching μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • προωθώντας την εργασία τους σε όλα τα επίπεδα (πωλήσεις, δημιουργία και προβολή προϊόντων, προώθηση επιχείρησης, οργάνωση, κ.λπ.)
 • βοηθώντας τους να προσδιορίσουν το όραμά τους μέσα στο χώρο που δραστηριοποιούνται και να προσανατολίσουν τις ενέργειές τους προς αυτό
 • ανακαλύπτοντας και ενδυναμώνοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που θα επηρεάσουν και θα διευκολύνουν την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Μέσα από τις ατομικές συνεδρίες τα άτομα δουλεύουν και βελτιώνουν στοιχεία της εταιρείας /του επαγγέλματός τους, όπως:

 1. ποσοτικά στοιχεία
  • επέκταση κύκλου εργασιών
  • αύξηση εσόδων
  • διαχείριση και διεύρυνση υφιστάμενου πελατολογίου
  • βελτίωση χαρακτηριστικών προϊόντων, κ.α.
 2. ποιοτικά στοιχεία
  • βελτίωση οργάνωσης
  • ανάπτυξη μηχανογράφησης
  • προώθηση επιχείρησης/ επαγγέλματος μέσω των κοινωνικών δικτύων και άλλων φορέων
  • ανάπτυξη της αυτογνωσίας των επιχειρηματιών/επαγγελματιών, μέσω της αναγνώρισης των ισχυρών στοιχείων της προσωπικότητας τους
  • ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
  • αναγνώριση του συστήματος των προσωπικών τους αξιών πάνω στις οποίες βασίζεται η εργασία τους, κ.α.