Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα μέσα στη σχέση coaching

 Η τήρηση εχεμύθειας είναι μία από τις βασικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο coach έτσι ώστε ο coachee να αισθάνεται ελεύθερος να εκφράζεται, να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του ελεύθερα χωρίς περιορισμούς και περικοπές. Ειδικά όταν υφίσταται χορηγός της σχέσης coaching π.χ. εταιρεία, ο οποίος θέλει να γνωρίζει την πρόοδο των συνεδριών coaching, χρειάζεται να είναι συμφωνημένο εκ των προτέρων με τον coachee, το είδος του feed back που θα δίδεται και ο coachee να βλέπει και να συμφωνεί ή ακόμα και να παραδίδει ο ίδιος στην εταιρεία το εκάστοτε report της εξέλιξής του.
Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που «χτίζεται» μέσα στη σχέση coaching, όπως και σε όλες τις σχέσεις. Χρειάζεται χρόνο καθώς και προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.
Τα κατωτέρω βοηθούν στην εδραίωση της εμπιστοσύνης:
  • Η εμπιστευτικότητα των συζητήσεων μέσα στη συνεδρία
  • Η ακριβής παρουσία στις συνεδρίες (τόσο του coach όσο και του coachee)
  • Tα απτά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σχέση
  • Η αίσθηση του ότι ο coach πιστεύει στον coachee του, σέβεται το όραμα και τις δράσεις του και είναι πρόθυμος να είναι ειλικρινής και ευθύς για χάρη του.