Τα βιωματικά εργαστήρια βοηθούν τα άτομα στην ανάπτυξη επιγνώσεων όλων των πτυχών του εαυτού, μια και μέσα από αυτό επιτυγχάνεται η ολική κινητοποίηση του συναισθήματος, του σώματος και του νου έχοντας απέναντι ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες και που διακατέχονται από την ίδια λαχτάρα και επιθυμία για βελτίωση. Είναι σχεδιασμένa με τρόπο απλό και κατανοητό και περιλαμβάνουν πολλά παραδείγματα και διαδραστικές ομάδες εξάσκησης.

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει την προσωπική τους στρατηγική και σχεδιασμό του πώς θα εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικές καταστάσεις.

Στην περίπτωση των εταιρειών απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες των στελεχών της εταιρείας που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν δεξιότητες, προκειμένου να λειτουργήσουν πιο παραγωγικά στο αντικείμενο τους και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά το προσωπικό ευθύνης τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διάρκεια: 3 ώρες

Μέγιστος αριθμός ατόμων: 12 άτομα

Τρόπος διεξαγωγής: Online μέσω της πλατφόρμας zoom

Τα εργαστήρια που σας προτείνω είναι τα ακόλουθα: