Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις επαγγελματικές και όχι μόνο σχέσεις τους, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις που προκύπτουν από μη οριοθετημένες σχέσεις και καταστάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν:

  • γνώση του ποιος θέτει τα όρια, με ποιο τρόπο και με βάση ποια κριτήρια,
  • κατανόηση για το πώς η γνώση του εαυτού βοηθά στον καθορισμό υγιών ορίων,
  • κατανόηση των βασικών στοιχείων που πρέπει να διαχειριστούν προκειμένου να θέσουν αποτελεσματικά όρια.