Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εφαρμόσει ένας ηγέτης προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα μέλη της ομάδας του, βοηθώντας τους να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • επικοινωνία
  • ενεργητική ακρόαση
  • στρατηγική και όραμα
  • τιμιότητα
  • αυτογνωσία
  • ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
  • ανάθεση αρμοδιοτήτων
  • επικοινωνία πληροφοριών.

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εξασκήσουν πιο αποτελεσματικά την ηγεσία, έχοντας τη θετική ενέργεια και την ώθηση που απαιτείται για να ξεκινήσουν αμέσως.