Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν από πού προέρχεται η αναβλητικότητα και ποιες είναι οι επιπτώσεις της στην επαγγελματική ζωή και τις επιδόσεις.

Με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες τεχνικές και τρόπους αντιμετώπισης της αναβλητικότητας τους.