Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις που προκύπτουν στο χώρο εργασίας. Μέσα από αυτό το εργαστήριο θα συνειδητοποιήσουν:

  • πού οφείλεται η σύγκρουση,
  • τι μπορεί να αφορά,
  • πού μπορεί να εμφανιστεί
  • ποιοι είναι οι τρόποι διαχείρισής της.

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αποτρέπουν μια σύγκρουση και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηγέτη που βοηθούν στην αποφυγή συγκρούσεων.