Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν:

  • σε ποιους τομείς της επαγγελματικής τους ζωής υπάρχει ανισορροπία,
  • τι μπορούν να κάνουν για να ισορροπήσουν την καθημερινότητά τους στο εργασιακό περιβάλλον,
  • ποια είναι τα στοιχεία της «προσωπικής» ζωής τους και πού πρέπει να δίνουν προτεραιότητα.

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν έναν κύριο πυλώνα, ο οποίος μπορεί να τους βοηθήσει αποτελεσματικά να ισορροπήσουν την επαγγελματική και την προσωπική ζωή.