Οι ακόλουθες απαντήσεις αφορούν στις πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχουν τεθεί κατά καιρούς σχετικά με το coaching.