Μέχρι σήμερα εργάστηκα 29 χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας, σαν στέλεχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλο τραπεζικό οργανισμό με ομάδα ευθύνης μου. Στη συνέχεια έκανα μία παύση για να αφουγκραστώ το μέσα μου και να δω τι ήταν αυτό που θα ήθελα να κάνω μετά.
Παράλληλα από το 2002 μέχρι σήμερα ξεκίνησα την προσωπική μου αναζήτηση για αυτογνωσία και αυτοβελτίωση.

Έτσι λοιπόν κατέληξα ότι αυτό που θα ήθελα να κάνω στη συνέχεια της ζωής μου ήταν να βρω ένα επάγγελμα όχι απλά και μόνο σαν μέσο για την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας αλλά κυρίως ένα επάγγελμα που θα μου έδινε την ευκαιρία να παρέχω υπηρεσία στους συνανθρώπους μου μεταφέροντας όλη την εμπειρία, τη γνώση και την ελπίδα που είχα αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα της ζωής μου και σε άλλους ανθρώπους.

Να μπορέσω να τους κατανοήσω, να τους βοηθήσω, να τους ενθαρρύνω χωρίς όμως να προσπαθήσω να τους συμβουλεύσω, να τους κατευθύνω ή να τους ελέγξω. Να εξασφαλίσω μία ζεστασιά και μία φιλική συντροφικότητα εύκολα προσβάσιμες οποτεδήποτε κάποιος τις αναζητήσει, ξέροντας ότι υπάρχει ένα άτομο εκεί πάντα πρόθυμο να αφουγκραστεί μέσω της μη επικριτικής ακρόασης και να στηρίξει.

Το μέσο για την επίτευξη αυτού του οράματος υπήρξε το coaching.