Οι άνθρωποι έρχονται στο coaching γιατί επιθυμούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, την αλλαγή στη ζωή τους. Τι εννοούμε όμως λέγοντας «αλλαγή»; Στο λεξικό αναφέρεται ως μετατροπή, μεταβολή, αλλοίωση.
Το κίνητρο για αλλαγή είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο όμως η ουσία και το ζητούμενο είναι κοινό. Επιζητά να μετατρέψει τις συνθήκες της ζωής του, να μεταβάλει την καθημερινότητά του, να προχωρήσει προς τα εμπρός δημιουργώντας κάτι καινούριο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να «καταστραφεί» το παλιό και να αντικατασταθεί από το καινούριο που θα δημιουργηθεί. Η αλλαγή προκύπτει ως απάντηση στην ερώτηση: «Τι θέλω πραγματικά?». Μπορεί να ακούγεται απλό και πολύ εύκολο, όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι θέλουν.

Η αλλαγή για να είναι ουσιαστική και να έχει διάρκεια χρειάζεται να εμπερικλείει το δικαίωμα της επιλογής και της ευθύνης. Η επιλογή υποδηλώνει ελευθερία. Και ο καθένας χρειάζεται να έχει την ελευθερία να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του και να την οδηγήσει εκεί που αυτός νομίζει προκειμένου να αισθανθεί πληρότητα και ισορροπία.